Sprawny Generator Wniosków

26 sierpnia 2009
Sprawny Generator Wniosków

Informuje się, iż sprawnie działająca aplikacja Generator Wniosków znajduje się pod adresem https://generator-pois.pl.

O ewentualnych problemach w działaniu narzędzia należy każdorazowo informować IP II/ IP w trybie bieżącym.

Ponadto, istnieje możliwość składania przez wnioskodawców części wniosków o dofinansowanie w formacie *.doc. W takim przypadku dokumentacja będzie wymagała uzupełnienia na późniejszych etapach oceny.