Spotkanie z beneficjentami !!!

6 czerwca 2009
Spotkanie z beneficjentami !!!

Zarząd WFOŚiGW w Białymstoku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne. beneficjentów projektów realizowanych w ramach POIiŚ, dla których Fundusz pełni rolę Instytucji Wdrażającej. Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2008r. W siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 5 o godz. 11.00 w sali nr 313 /III piętro/.