Spotkania informacyjne dotyczące Czystego Powietrza

2 czerwca 2022
Spotkania informacyjne dotyczące Czystego Powietrza

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin na najbliższe spotkania informacyjne w ramach programu „Czyste Powietrze”:

Mielnik: 10 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 12:00, Urząd Gminy Mielnik, ul.  Piaskowa 38, Mielnik

Trzcianne:  10 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 9:00, Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 10

Szypliszki:  21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00, Urząd Gminy Szypliszki, ul. Suwalska 21

Bakałarzewo:  22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 10.00, Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie, ul. Młyńska 11

W trakcie spotkań doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zapoznają uczestników z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadami realizacji i rozliczania przedsięwzięć.