Spotkania informacyjne dot. Czystego Powietrza w Sokółce i Hajnówce

30 maja 2022
Spotkania informacyjne dot. Czystego Powietrza w Sokółce i Hajnówce

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkania informacyjne w ramach programu „Czyste Powietrze”:

Sokółka: 31 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Kawiarni „Lira” w Sokólskim Ośrodku Kultury przy ul. Grodzieńskiej 1.

Hajnówka:  3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

W trakcie spotkań doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zapoznają uczestników z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadami realizacji i rozliczania przedsięwzięć.