Skojarzona energia popłynie w Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita”

7 lutego 2011
Skojarzona energia popłynie w Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita”

Na podstawie umowy zawartej 7 lutego 2011 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zobowiązał się pożyczyć kwotę 4 mln 875 tys. zł na montaż układu wysokosprawnej kogeneracji do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu w Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem.

Oprocentowanie pożyczki ustalono na 3 %, a jej spłata ma nastąpić w 27 ratach, do końca 2018 roku. Dofinansowanie było możliwe dzięki pozyskaniu środków przez WFOŚiGW w Białymstoku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po podpisaniu umowy na „Budowę, rozbudowę lub modernizację OZE lub źródeł wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa podlaskiego” (więcej o tym wydarzeniu czytaj tutaj).

Za pozyskane dofinansowanie beneficjent zakupi i zamontuje w zakładzie cztery agregaty kogeneracyjne zasilane gazem ziemnym o łącznej mocy elektrycznej 1,604 MWe i łącznej mocy cieplnej 2,196 MWt. Biorąc pod uwagę fakt zużywania przez zakład mleczarski dużych ilości energii elektrycznej i ciepła technicznego, montaż agregatów jest wysoce efektywny. Dzięki tej technologii uzyskuje się 54,6 % użytecznej energii cieplnej, 38,1 % to elektryczność w czystej postaci, a jedynie 7,3 % stanowią straty energetyczne. Zastosowane rozwiązanie pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zwiększenia produkcji energii elektrycznej o ok. 12.001,50 MWh/rok oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla w ilości 12.520,97 Mg/rok.
Wartość całej inwestycji wynosi 6,5 mln zł, a otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku dofinansowanie pozwoli pokryć koszty przedsięwzięcia w 75 %. Wykonanie zadania zaplanowano na koniec maja br., a osiągnięcie efektu ekologicznego beneficjent zobowiązał się udokumentować do 31 maja 2012 roku.

Skojarzona energia popłynie w Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita''

Umowę podpisali: ze strony WFOŚiGW w Białymstoku – prezes Adam Sieńko (z lewej)

oraz reprezentujący SM „Mlekovita” – prezes Dariusz Sapiński. (z prawej)


*

Termin kogeneracja oznacza proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej.

(źródło: wikipedia)