Siedem umów o dofinansowanie przygotowania dokumentacji wodno-ściekowej w ramach PO IiŚ

26 września 2014
Siedem umów o dofinansowanie przygotowania dokumentacji wodno-ściekowej w ramach PO IiŚ

26 września 2014 r. w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku podpisano sześć umów w ramach PO IiŚ o dofinansowanie przygotowania dokumentacji na realizację projektów wodno-ściekowych w woj. podlaskim. Dwa dni wcześniej podobną umowę parafowało Miasto Bielsk Podlaski.

Wnioski o dofinansowanie można było składać w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014), z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM (Równoważna liczba mieszkańców). W wyniku naboru do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wpłynęło 8 wniosków przygotowanych przez samorządy i spółki komunalne z terenu woj. podlaskiego, w tym 2 z Bielska Podlaskiego oraz po jednym z: Łomży, Suwałk, Augustowa, Zambrowa, Łap i Dobrzyniewa Dużego. Wszystkie wnioski przeszły z pozytywnym skutkiem ocenę formalną i merytoryczną, co skutkowało umieszczeniem ich na liście rankingowej opublikowanej przez Ministerstwo Środowiska. 27 sierpnia 2014 r. MŚ wydało potwierdzenia w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla wszystkich podlaskich projektów i zobligowało Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pełniący w ramach PO IiŚ rolę Instytucji Wdrażającej, do podjęcia wszelkich starań w celu zawarcia umów z wnioskodawcami w możliwie najkrótszym terminie. Ostatecznie na podpisanie umów zdecydowało się siedmiu wnioskodawców (zrezygnowało Dobrzyniewo Duże).
W sumie wartość projektów wynikająca z umów wynosi niemal 3,37 mln zł, przy czym beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie z Funduszu Spójności w łącznej kwocie 2,3 mln zł. Przygotowana dokumentacja pozwoli ubiegać się o pozwolenia na budowę i będzie stanowiła podstawę do starań o wsparcie finansowe w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 na realizację przewidzianych inwestycji.

 Siedem umów o dofinansowanie przygotowania dokumentacji wodno-ściekowej w ramach PO IiŚ

Prezes Wodociągów i Kanaliazacji w Suwałkach Grzegorz Kochanowicz (z lewej) odbiera umowę z rąk prezesa WFOŚiGW w Białymstoku Jarosława Malinowskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach – dokumentacja”. To jedna z siedmiu umów podpisanych ostatnio na przygotowanie dokumentacji do projektów wodno-ściekowych, które będą realizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności.