Ruszyła kolejna edycja konkursu RegioStars Awards

22 lutego 2012
Ruszyła kolejna edycja konkursu RegioStars Awards

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej ogłosiła 6. edycję konkursu RegioStars Awards. Konkurs ten ma na celu promowanie ciekawych projektów finansowanych ze środków polityki spójności.

W ramach RegioStars 2013 przewidziano następujące kategorie:

  1. Inteligentny rozwój – włączanie uniwersytetów w rozwój regionalny,
  2. Zrównoważony rozwój – wspieranie wydajnego gospodarowania zasobami w sektorze MSP,
  3. Inkluzyjny rozwój – innowacje społeczne – kreatywne odpowiedzi na wyzwania społeczne,
  4. Gwiazda wśród miast – zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju miast,
  5. Informacja i komunikacja – promowanie polityki regionalnej UE za pomocą krótkich filmów wideo.

Szczegółowe informacje na temat konkursu ( w języku angielskim), formularze aplikacyjne oraz wytyczne do ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej DG REGIO:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_13_en.cfm

Termin nadsyłania aplikacji upływa 20 kwietnia 2012 r.
Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres regio-stars@ec.europa.eu.