Rusza nowy nabór z programu MOJA WODA!

19 marca 2021
Rusza nowy nabór z programu  MOJA WODA!

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków o dotację w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020–2024.

Przedmiotem wsparcia w ramach programu są instalacje do zbierania, retencjonowania oraz wykorzystania wód opadowych i roztopowych.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie, rodzaje przedsięwzięć podlegających wsparciu, wysokość dotacji, forma składania wniosków oraz inne warunki dofinansowania zostały określone w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda (załączniku do ogłoszenia o naborze).

Ogłoszenie o naborze oraz dokumenty programowe są dostępne pod adresem:
https://wfosigw.bialystok.pl/mojawoda2.htm