Rusza nabór wniosków w programie Ekopracownia

24 kwietnia 2023
Rusza nabór wniosków w programie Ekopracownia

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa podlaskiego będą mogły starać się o dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków w konkursie „Ekopracownia”, którego celem jest stworzenie przyjaznych miejsc dla uczniów do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Fundusz sfinansuje kwotą 2 125 000 zł utworzenie 34 pracowni przyrodniczych oraz poświęconych odnawialnym źródło energii. W każdym powiecie w województwie powstaną dwie takie pracownie.

Szczegóły i niezbędne dokumenty są na stronie https://wfosigw.bialystok.pl/regionalny-program-wsparcia-edukacji-ekologicznej/ekopracownie/