Rusza nabór wniosków na zadania z edukacji ekologicznej

1 kwietnia 2021
Rusza nabór wniosków na zadania z edukacji ekologicznej

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji Ekologicznej, które obejmują działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych i podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Maksymalna kwota dofinansowania to 10 000 zł.
Termin składania wniosków: od 1.04.2021 do 30.04.2021.

Szczegóły: https://wfosigw.bialystok.pl/edukacja-ekologiczna-ee-lub-ekspertyzy-i-prace-naukowo-badawcze-eb.htm