Rusza nabór wniosków do programu Mały Strażak 2022

11 kwietnia 2022
Rusza nabór wniosków do programu Mały Strażak 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2022.

Nabór wniosków trwa od 11.04.2022 r. do 12.05.2022 r. do godziny 15:30.

Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie https://wfosigw.bialystok.pl/srodki-krajowe/dofinansowanie-ze-srodkow-krajowych/przeciwdzialanie-i-likwidacja-zagrozen-srodowiska-lz/