Rusza nabór do Programu Mały Strażak 2023

9 lutego 2023
Rusza nabór do Programu Mały Strażak 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2023.

Nabór wniosków trwa od 09.02.2023 r. do 13.03.2023 r. do godziny 15:30.

Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie : https://wfosigw.bialystok.pl/srodki-krajowe/dofinansowanie-ze-srodkow-krajowych/przeciwdzialanie-i-likwidacja-zagrozen-srodowiska-lz/