Rusza budowa zakładu przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze

2 lipca 2010
Rusza budowa zakładu przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze

21 mln zł będzie kosztowała budowa zakładu zagospodarowania odpadów, którego budowa rozpocznie się w lipcu w Czerwonym Borze. Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Spójności.

Władze Zambrowa i firma ze Świdnicy, która będzie budowała ten zakład, podpisały w czwartek umowę w tej sprawie.
– Firma przejmie plac budowy w ciągu tygodnia. Zakład ma być zbudowany do października 2011 roku. W 2012 roku zostanie przeprowadzona rekultywacja starego składowiska – powiedział w czwartek Polskiej Agencji Prasowej Kazimierz Dąbrowski, burmistrz Zambrowa.
W Czerwonym Borze koło Zambrowa powstanie Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów. Ma z niego korzystać 26 podlaskich gmin, które będą mogły tu przywozić śmieci. Powstanie też m.in. miejsce do utylizacji azbestu i innych odpadów niebezpiecznych, kompostownia odpadów organicznych, miejsce do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz sortownia odpadów.
Na nowe wysypisko trafiać będzie około jednej czwartej śmieci, jakie powstają w gminach, które będą korzystały z zakładu. Większość odpadów ma być zagospodarowana, m.in. dzięki selektywnej zbiórce odpadów, która będzie wdrożona w gminach. Odpady będą też przejmować stacje przeładunkowe, które powstaną w kilku miejscowościach.
Projekt jest w 70 proc. dofinansowany z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych). Zambrów jest głównym koordynatorem projektu. By można było sięgnąć po unijne środki na ten cel i spełnić wymagania programu, w sprawie porozumiało się 26 samorządów z powiatów zambrowskiego, wysokomazowieckiego i białostockiego, na których terenie mieszka łącznie ponad 164 tys. mieszkańców. 30 proc. kosztów przedsięwzięcia pokryło dziewięć samorządów zrzeszonych w Zambrowskim Związku Gmin.

(opr. na podst. depeszy PAP)

Rusza budowa zakładu przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze

W siedzibie Urzędu Miasta w Zambrowie umowę na realizację projektu podpisali (od lewej):

reprezentujący wykonawcę Henryk Karpiński – Dyrektor Zakładu Techniki Ochrony

Środowiska FOLEKO Spółka z o.o., a także Barbara Gardocka – Skarbnik

Miasta Zambrów oraz Kazimierz Dąbrowski – Burmistrz Miasta Zambrów