Rozstrzygnięto konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna

21 lipca 2014
Rozstrzygnięto konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna

WFOŚiGW w Białymstoku informuje iż 16 lipca 2014 r. rozstrzygnięto konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna pod nazwą „Opracowanie i realizacja zadania edukacyjnego nieinwestycyjnego związanego tematycznie z gospodarowaniem odpadami komunalnymi”.

Poniżej załączamy listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Wszyscy Wnioskodawcy których zadania zostały dofinansowanie otrzymają list informujący o warunkach zawarcia umowy w terminie 14 dni roboczych od podjęcia decyzji przez Zarząd Funduszu.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania w ramach konkursu „Opracowanie i realizacja zadania edukacyjnego nieinwestycyjnego związanego tematycznie z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” (PDF, 0B)