Rewolucja w zagospodarowaniu odpadów zacznie obowiązywać już od 1 lipca 2013 r.

3 czerwca 2013
Rewolucja w zagospodarowaniu odpadów zacznie obowiązywać już od 1 lipca 2013 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przypomina samorządowcom i mieszkańcom woj. podlaskiego o obowiązkach wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjętej przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. W myśl ustawy to gminy stają się właścicielami wytwarzanych na jej terenie odpadów. W związku z powyższym obowiązkiem samorządów jest zorganizowanie systemu odbioru i utylizacji śmieci. Zmiany mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Znowelizowana ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

WFOŚiGW w Białymstoku o rewolucyjnych zmianach w zagospodarowaniu odpadów informuje samorządowców podczas licznych spotkań, szkoleń i konferencji. Ponadto, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Fundusz, korzystając z dofinansowania unijnego oraz udzielając pożyczek ze środków własnych na wkład własny beneficjentów, wspiera realizację trzech wielkich projektów odpadowych, które swym zasięgiem objęły 57 podlaskich gmin i 5 pięć z woj. mazowieckiego, zamieszkanych przez niemal pół miliona ludzi. Pobudowane kosztem ponad 110 mln zł, rozlokowane na 30 hektarach trzy zakłady zagospodarowania odpadów w: Czartorii (gm. Miastkowo), Koszarówce (gm. Grajewo) i Czerwonym Borze (gm. Zambrów) imponują wielkością i funkcjonalnością. Ulokowane w ustronnych miejscach są niemalże samowystarczalnymi fabrykami, które z bezładnej kupy śmieci potrafią wyselekcjonować poszukiwane surowce wtórne, jak: plastik, szkło, metale i makulaturę. Nowoczesne kompostownie tworzą pełnowartościowy nawóz, a przemyślne instalacje odsysają i spalają metan. Wielkie niecki kwater składowych zabezpieczone są tysiącami m2 folii, przy czym zakłada się, że już w pierwszych latach funkcjonowania zakładów będzie tam trafiać około połowy wszystkich przyjmowanych odpadów. Z biegiem lat ta wielkość powinna systematycznie spadać na korzyść odzyskiwanych surowców. Przygotowano również nowoczesne kwatery na azbest, który w ostatnich latach znika w masowych ilościach z podlaskich dachów dzięki programowi wdrażanemu przez WFOŚiGW w Białymstoku.

Rewolucja w zagospodarowaniu odpadów zacznie obowiązywać już od 1 lipca 2013 r.

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Białymstoku

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

został uroczyście oddany do użytku we wrześniu 2012 roku

WFOŚiGW w Białymstoku wspiera też działania innych instytucji mających na celu uświadamianie podlaskich samorządowców w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ubiegłym roku Fundusz przekazał Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego 170 egzemplarzy wydawnictwa pt. „Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi” pod redakcją Marka Górskiego i Konrada Nowackiego. Publikacje zostały rozdysponowane wśród uczestników warsztatów szkoleniowych w zakresie wdrażania zapisów planu gospodarki odpadami woj. podlaskiego na lata 2012-2017 wynikających z wymogów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 znajduje się tutaj.

Szeroko zakrojoną akcję informacyjną o zmianach w systemie gospodarki odpadami komunalnymi prowadzi Ministerstwo Środowiska. Strona internetowa www.mos.gov.pl/komunalne powstała po to, aby pomóc we wdrażaniu nowych przepisów. Znajdą na niej Państwo zarówno obowiązujące, jak i projektowane akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Sukcesywnie umieszczane są tu interpretacje prawne nowych przepisów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, prezentacje ze spotkań i konferencji, w których biorą udział przedstawiciele Departamentu Gospodarki Odpadami oraz wiele innych przydatnych materiałów. Korzystając z zakładki „kontakt” mogą Państwo zadać pytania, dotyczące nowej ustawy pracownikowi Departamentu Gospodarki Odpadami. W imieniu Ministerstwa Środowiska serdecznie zapraszamy do korzystania ze strony.