REVITARE IV – konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki

8 maja 2015
REVITARE IV – konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach zaprasza do udziału w konkursie dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych – REVITARE IV edycja.
Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej. Termin rejestracji on-line do 15 czerwca 2015 r. Termin nadsyłania prac do 30 czerwca 2015 r.
Regulamin REVITARE oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu: www.revitare-conf.pl/revitare