Relacja z czatu internetowego na temat Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

6 czerwca 2009
Relacja z czatu internetowego na temat Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

24 czerwca 2008 r. Marek Michalski, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pełnił rolę eksperta podczas dyskusji z internautami na czacie internetowym. Pierwsze tego typu konsultacje z udziałem eksperta Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczyły Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. przejdź