Relacja z cyklu konferencji poświęconych Efektywności energetycznej i OZE

29 listopada 2017
Relacja z cyklu konferencji poświęconych Efektywności energetycznej i OZE

W dniach 20 i 21 listopada 2017 roku w Hotelu Podlasie w Białymstoku w ramach cyklu konferencji pn. „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”, odbyły się dwa kolejne spotkania. Uczestnikami konferencji w ramach unijnego projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” byli m.in. przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorcy regionu Podlasia oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wydarzenie te pierwszego dnia otworzył Pan Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Problematyka konferencji dotyczyła przede wszystkim źródeł finansowania przedsięwzięć z zakresu szerokorozumianej efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz projektów na rzecz ochrony klimatu. Swoje prezentacje przedstawili pracownicy Jednostki Realizującej Projekt Doradztwa przy NFOŚiGW oraz Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jak i Doradcy Energetyczni z NFOŚiGW odpowiedzialni za obszar województwa mazowieckiego. Możliwość zaprezentowania swoich prelekcje i omówienia strategii odpowiedzialnego rozwoju mieli również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak również Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Wśród gości miejsca zajęli parlamentarzyści z regionu, lokalni samorządowcy, przedsiębiorcy, administratorzy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województwa.

W trakcie wydarzenia była okazja do podpisania aż siedmiu umów o dofinansowanie prze NFOŚiGW projektów prośrodowiskowych, które będą realizowane na Podlasiu. Cztery projekty dotyczące inwestycji na terenie Łomży: rozbudowa oczyszczalni ścieków i ciepłowni miejskiej, rewitalizacja Parku Jana Pawła II oraz przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ponadto zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim oraz doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Grajewie i Kolnie – to przedsięwzięcia, które w sumie otrzymają ponad 42 mln zł wparcia ze środków unijnych i krajowych, którymi dysponuje NFOŚiGW.

Patronatem honorowym nad wydarzeniem objęła FOWE Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii, wydawca kwartalnika OZEON – Biznes & Ekologia.

W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dziękujemy wszystkim przybyłym za udział i gorąco zachęcamy do kontaktu z Zespołem Doradców Energetycznych w tematach związanych z poruszoną problematyką.