Rekordowa liczba wniosków w ramach I priorytetu PO IiŚ o dofinansowanie przygotowania dokumentacji

2 czerwca 2014
Rekordowa liczba wniosków w ramach I priorytetu PO IiŚ o dofinansowanie przygotowania dokumentacji

W wyniku zakończonego w dniu 30 maja 2014 r. naboru do WFOŚiGW w Białymstoku wpłynęło aż 8 wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu I Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno-ściekowa.

Konkurs został ogłoszony przez Ministra Środowiska 31 stycznia br., a wnioski można było składać od 7 kwietnia do 30 maja. Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM zgodnie z informacją w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.
W wyniku naboru do WFOŚiGW w Białymstoku trafiło 8 wniosków od podlaskich samorządowców. Wartość wszystkich zgłoszonych projektów wynosi 3 577 780 zł, a łączna kwota dofinansowania, o jaką wnioskują potencjalni beneficjenci przekracza 2 mln 441 tys. zł.
Harmonogram konkursu zakłada zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia do 10 czerwca br. Utworzenie listy rankingowej powinno nastąpić 7 lipca, a wydawanie potwierdzeń o dofinansowaniu, bezpośrednio poprzedzające podpisywanie umów, Instytucja Pośrednicząca przewiduje od 16 lipca.