Regulamin udzielania dotacji na usuwanie azbestu

29 września 2009
Regulamin udzielania dotacji na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uprzejmie informuje

o możliwości uzyskania dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku na zadania z zakresu usuwania azbestu na rok 2010.

Regulamin udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku na zadania z zakresu usuwania azbestu na rok 2010 (DOC, 0B)