Przedsięwzięcia edukacyjne (bez Ekopracowni)

Część 1) Dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych w następujących obszarach tematycznych (z wyłączeniem Ekopracowni):   W ramach naboru konkursowego, wnioskodawca może złożyć maksymalne dwa wnioski o dofinansowanie z zastrzeżeniem, że w ramach jednej części naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, zgodnie z tematem określonym dla danej części naboru. AKTUALNIE TRWAJĄCE NABORY – nabór uzupełniający Nabór … Czytaj dalej Przedsięwzięcia edukacyjne (bez Ekopracowni)