Fundusz Ekologii

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy. AKTUALNIE TRWAJĄCE NABORY Nabór ciągły od 26.02.2024 r. – do wyczerpania środków finansowych. Wniosek składany jest przez organ prowadzący szkołę/zespół szkół.Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w wersji papierowej … Czytaj dalej Fundusz Ekologii