Ekopracownie

Część 1) Dofinansowanie „Ekopracownia – zielone serce szkoły”:   Nabór obejmuje finansowanie zadań z następujących obszarów: Termin naboru i sposób składania wniosku Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym dwuetapowo: I etap – nabór wstępny w terminie od dnia 24.04.2023 r. do dnia 12.05.2023 r. do godziny 15:30.