Prosument

16 czerwca 2016
Prosument

UWAGA! Na stronie dotyczącej PROSUMENTA pojawiły się dodatkowe załączniki!

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

W ramach programu finansowane będą

przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:

  1. źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  2. pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  3. kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  4. systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
  5. małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
  6. mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych;

 

Beneficjenci:

1)  osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym;

2)  wspólnoty mieszkaniowe;

3)  spółdzielnie mieszkaniowe;

4)  jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia;

5)  spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

 

Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją, w tym w formie dotacji:

  1. a) do 20% dofinansowania dla instalacji do produkcji ciepła,
  2. b) do 40% dofinansowania dla instalacji do produkcji energii elektrycznej.

Oprocentowanie pożyczki stałe – 1%, na okres nie dłuższy niż 15 lat. Karencja 6 miesięcy.

W związku z wyczerpaniem limitu środków z dniem 27 lipca 2016 roku nabór wniosków został wstrzymany.

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

więcej informacji tutaj