PROSUMENT – zapraszamy do składania zapotrzebowania na dofinansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

8 stycznia 2015
PROSUMENT – zapraszamy do składania zapotrzebowania na dofinansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż planuje podpisać umowę z NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego „PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.”

Program realizowany będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

W ramach w/w programu mogą być finansowe następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej:

  1. źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  2. pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  3. kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  4. systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
  5. małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
  6. mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW udzielane będzie w formie pożyczki łącznie z dotacją i wynosić może do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji:

a) do 15% dofinansowania dla instalacji, o których mowa w pkt. 1, 2, 3, (w 2015 roku do 20%),
b) do 30% dofinansowania dla instalacji, o których mowa w pkt. 4, 5, 6 (w 2015 roku do 40%).

W związku z powyższym prosimy o podanie informacji o planowanych inwestycjach i zapotrzebowaniu na środki z programu PROSUMENT korzystając z załączonego poniżej pliku i przesłanie wypełnionego formularza na adres tgrynasz@wfosigw.bialystok.pl do 31 stycznia 2015 r.

Zapotrzebowanie na dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (DOC, 0B)

 

Więcej informacji dot. Programu Priorytetowego PROSUMENT znajduje się na stronie internetowej NFOŚiGW http://nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-2015/