Projekt podręcznika beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

11 czerwca 2015
Projekt podręcznika beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Projekt Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (z 1 czerwca 2015 r.) zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjenta, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie.

Plik do pobrania tutaj (PDF, 0B).