Program Infrastruktura i Środowisko na półmetku

28 czerwca 2010
Program Infrastruktura i Środowisko na półmetku

W pierwszych pięciu priorytetach w Programie Infrastruktura i Środowisko Instytucje Wdrażające zawarły z beneficjentami już 333 umowy o dofinansowanie.

Łączna wartość dofinansowania dla projektów środowiskowych ze środków UE przekroczyła 10 mld zł, co stanowi ponad 50% środków unijnych zaplanowanych na lata 2007-2013 na środowiskowe priorytety POIiŚ (według kursu EURO z czerwca).

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.