Program dopłat dla aglomeracji ujętych w KPOŚK

4 czerwca 2009
Program dopłat dla aglomeracji ujętych w KPOŚK

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił „Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, które do 2010 r. muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków”. W ramach tego Programu przewiduje się udzielenie dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych.

Szczegółowe informacje dotyczące tego Programu zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony_bis.php?id=1234162971

Beneficjenci z terenu województwa podlaskiego zainteresowani tą formą pomocy, realizujący projekty w ramach KPOŚK, mogą kierować wnioski aplikacyjne bezpośrednio do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.