Program „Czyste Powietrze” dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

27 marca 2019
Program „Czyste Powietrze” dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i odpowiadając na zapotrzebowanie zgłoszone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęta została decyzja o kontynuacji szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w 2019 rok. W dniu 25 marca br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim przeprowadzone zostało pierwsze po wznowieniu, szkolenie skierowane do tej grupy odbiorców. Zakres tematyczny przeprowadzonych szkoleń obejmuje takie zagadnienia jak: poprawa jakości powietrza, termomodernizacja budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przyłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej, aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów wraz z racjonalnym wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE  – oferty dla osób fizycznych. Celem szkolenia jest zwiększanie świadomości społecznej, dotarcie do osób najuboższych jak i poprawa jakości życia, wskazanie możliwości obniżenia zużycia energii, lepsze wykorzystanie zasobów energetycznych, wskazanie możliwych działań nie inwestycyjnych, dotarcie ze wsparciem – wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania do działań związanych z poprawą efektywności energetycznej. W województwie podlaski planowane są trzy cykle tych szkoleń.

Prezentacja rozpoczynajaca szkolenie (PDF, 1.6MB)
Poprawa jakości powietrza (PDF, 1.4MB)
Termomodernizacja (PDF, 1.3MB)
Sposoby ogrzewania budynków (PDF, 1006.1KB)
Racjonalne wykorzystanie energii (PDF, 2.9MB)
Dane na fakturze za energię (PDF, 1.9MB)
Program Czyste Powietrze (PDF, 2.1MB)
STOP Smog (PDF, 671.4KB)