PRODUKT W OBIEGU

13 września 2017
PRODUKT W OBIEGU

Cel konkursu
Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu – po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Do udziału w konkursie zapraszamy producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jak można wziąć udział?
Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zapoznać się z Regulaminem konkursu,
  • wydrukować Formularz zgłoszeniowy, wypełnić go, podpisać, a następnie przesłać formularz (zarówno w formie skanu, jak i w formacie WORD) wraz z dwoma zdjęciami zgłaszanego do Konkursu produktu, na adres e-mail: marcin.gorynia@mtp.pl

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 2 października 2017 r.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Konkurs składa się z II etapów:

  • Etap I – weryfikacja i ocena zgłoszeń – nominowanie  produktów do etapu II konkursu.
  • Etap II – zaprezentowanie nominowanych do II etapu produktów/projektów na wystawie podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, 17-19 października 2017 r., dokonanie oceny Jury.

Laureaci otrzymają dyplomy Ministra Środowiska podczas targów POL-ECO SYSTEM 2017.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Środowiska,
pod adresem https://www.mos.gov.pl/o-ministerstwie/konkursy/szczegoly/news/konkurs-ministra-srodowiska-produkt-w-obiegu/