Zlecenie na świadczenie obsługi prawnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci świadczenie obsługi prawnej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zakres wykonywanych czynności zamieszczamy w załączniku.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2012r.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-70 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Zlecenie na świadczenie obsługi prawnej (DOC, 0B)