Zlecenie na świadczenie obsługi informatycznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci świadczenie obsługi informatycznej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Zakres wykonywanych czynności zamieszczamy w załączniku. Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Zlecenie na świadczenie obsługi informatycznej – specyfikacja (PDF, 0B)