ZAPYTANIE OFERTOWE – usługa hotelarska na obszarze powiatu suwalskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE – dotyczące organizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku konferencji szkoleniowej z wymianą doświadczeń dla Partnerów Projektu Doradztwa Energetycznego w terminie 19 – 20 czerwca 2023 rok (łącznie 2 dni) – usługa hotelarska na obszarze powiatu suwalskiego.

Załączniki:

  • Zapytanie ofertowe
  • Załącznik nr 1 – formularz oferty
  • Załącznik nr 2 – oświadczenia wykonawcy

Wydatki planowane do poniesione w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03-00-0001/15-00 na rzecz Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154333

Załącznik nr 1 – formularz oferty (PDF, 231.6KB)

Załącznik nr 2 – oświadczenia wykonawcy (PDF, 193.4KB)

Zapytanie ofertowe (2023-04-21) – aktualizacja (PDF, 300.4KB)

Pytania odpowiedzi (DOCX, 13.6KB)

Informacja o wyborze oferty (PDF, 243.4KB)