ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 2023 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE (DOCX, 23.9KB)

Formularz ofertowy (DOC, 45.5KB)

Wykaz rzeczowo – ilościowy (DOCX, 31.8KB)

Wydatki poniesione będą m. in. w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03-00-0001/15-00 na rzecz Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.