Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w  2022 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (DOCX, 22.6KB)

wykaz rzeczowo – ilościowy (DOCX, 28.5KB)

formularz ofertowy (DOC, 40.5KB)

zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 288.5KB)

Wydatki poniesione będą m. in. w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03-00-0001/15-00 na rzecz Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.