Zaproszenie do składania ofert na usługę wynajęcia sali konferencyjnej wraz ze sprzętem multimedialnym i nagłośnieniem oraz usługą gastronomiczną

Zaproszenie do składania ofert na usługę wynajęcia sali konferencyjnej wraz ze sprzętem multimedialnym i nagłośnieniem oraz usługą gastronomiczną dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 346.1KB)

Zaproszenie do składania ofert (PDF, 534.4KB)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 165.4KB) (PDF, 165.4KB)

FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 90KB) (DOCX, 90KB)