Zaproszenie do składania ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenia prelekcji w ramach spotkań szkoleniowo-informacyjnych i wizyt studyjnych w wybranych biogazowniach