Zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia minimum dwudniowego szkolenia nr 2 o tematyce biogazu/biometanu

Zaproszenie do składania ofert
na usługę przeprowadzenia minimum dwudniowego szkolenia nr 2 o tematyce biogazu/biometanu w Polsce dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 2 (PDF, 358.8KB)

Zaproszenie do składania ofert nr 2 (PDF, 334.9KB)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr 2 (DOCX, 91.3KB) (DOCX, 91.3KB)

FORMULARZ OFERTOWY nr 2 (DOCX, 90KB) (DOCX, 90KB)