Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia o tematyce biogazu/biometanu

WFOŚiGW w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia o tematyce biogazu/biometanu w Polsce dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

FORMULARZ OFERTOWY nr 3 (DOCX, 90.2KB)

Opis przedmiotu zamówienia nr 3 (PDF, 467.5KB)

Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.5MB)