Zapraszamy do składania ofert na zestaw klimatyzacji do serwerowni

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Białymstoku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
na zestaw klimatyzacji do serwerowni.

Model urządzenia: Samsung ON/OFF AQ12TSBN/X z zestawem do pracy całorocznej.

Zapytanie obejmuje dostawę nowego urządzenia, jego instalację oraz
demontaż starego urządzenia. (jednostki wewnętrznej układu multisplit LG).
Sprzęt zostanie dostarczony w ciągu maksymalnie 14 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferty należy składać osobiście w WFOŚIGW ul. Św. Rocha 5 w pok. 301
lub na adres e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl
Termin składania ofert do dnia 7 czerwca 2013 r. do godz. 12.00