Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadaszenia tarasu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zadaszenia tarasu na ostatniej kondygnacji w budynku przy ul. Św. Rocha 5 w Białymstoku.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie budowlanym (do wglądu w siedzibie Funduszu).
Przed złożeniem oferty cenowej zapraszamy do obejrzenia tarasu, którego dotyczy zamówienie, pod adresem:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5, lok. 301
15-879 Białystok
w godzinach 7.30- 15.30

Kontakt telefoniczny pod numerem /85/ 74-99-470, e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl
Termin składania ofert pod ww. adresem do dnia 31.10.2012 r.