Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zorganizować w dniach 8-9 października 2012 r. wyjazdowe szkolenie (lokalizacja: Zambrów lub okolice) dla swoich pracowników oraz beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z terenu woj. podlaskiego. Spodziewamy się, że w szkoleniu weźmie udział ok. 40 osób.

W związku z tym porosimy o składanie ofert na świadczenie usługi szkoleniowej (I dzień – 6 godzin dydaktycznych, II dzień – 4 godziny dydaktyczne) w temacie: Rozliczenie końcowe projektów realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ, w tym: zasady wypełniania i weryfikacji wniosku o płatność końcową, kontrola na zakończenie projektu, wskaźniki produktu i rezultatu, płatność końcowa, trwałość projektu.

Zakres usługi obejmuje:

  • przygotowanie projektu szkolenia i prezentacji multimedialnej z elementami wymaganej identyfikacji wizualnej zgodnej z Księgą Znaku NSS;
  • przeprowadzenie autorskiego wykładu z elementami warsztatów;
  • opracowanie materiałów dydaktyczno-szkoleniowych;
  • wręczenie imiennych certyfikatów, z elementami wymaganej identyfikacji wizualnej zgodnej z Księgą Znaku NSS, poświadczających udział w szkoleniu.

Oferty mają zawierać: wstępny program szkolenia, CV wykładowcy oraz warunki finansowe. Na oferty przesłane drogą mailową w formie załącznika do wiadomości na adres: funduszeue@wfosigw.bialystok.pl, pocztową (ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok) lub faksem (85) 746-01-66 oczekujemy do 19 września br.