Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zorganizować pod koniec marca br. szkolenie dla beneficjentów oraz swoich pracowników z zakresu: Czynniki warunkujące prawidłowe rozliczenie projektu dofinansowanego z PO IiŚ. Zmiany rozporządzeń UE na lata 2014 – 2020 a trwałość projektu realizowanego w perspektywie 2007 – 2013.
Zapraszamy do zapoznania się z dołączoną dokumentacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia – przeprowadzenie szkolenia (PDF, 0B)

Harmonogram szkolenia (DOC, 0B)

Rozstrzygnięcie postepowania – przeprowadzenia szkolenia (PDF, 0B)

logotypy