Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług: konferencyjnej i gastronomicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku planuje zorganizować w dniu 17 marca 2015 r. (wtorek) szkolenie zamknięte dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska oraz dla pracowników naszej instytucji w zakresie: „Zamykanie projektów realizowanych w ramach PO IiŚ 2007-2013 oraz kontynuacja inwestycji w nowej perspektywie unijnej”.
W związku z powyższym proszę o wycenę następujących usług:

  • wynajęcie klimatyzowanej sali konferencyjnej na ok. 50-60 osób, w ustawieniu krzeseł i stołów w podkowę lub w układzie szkolnym, w godz. 8.30-15.30 (proszę o wskazanie jej standardowego wyposażenia);
  • dwudaniowy obiad z deserem dla uczestników szkolenia (proszę o podanie ceny pojedynczego posiłku i propozycje menu zawierające również dania wegetariańskie);
  • koszt ciągłego (w godz. 8.30-15.30) serwisu kawowego (w przeliczeniu na jedną osobę).

Na oferty, zawierające łączną wycenę netto i brutto wymienionych wyżej usług (za podstawę kalkulacji proszę przyjąć udział 60 uczestników szkolenia), przesłane drogą elektroniczną na adres: funduszeue@wfosigw.bialystok.pl pocztową (ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok) lub faksem (85) 746-01-66 oczekujemy do 24 lutego 2015 r., do godz. 12.00 (przy przesyłkach pocztowych pod uwagę brany będzie termin dostarczenia, a nie wysłania oferty).

Rozstrzygnięcie postępowania na świadczenie usług: konferencyjnej i gastronomicznej (PDF, 0B)

logotypy