Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług: konferencyjnej i gastronomicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku planuje zorganizować w dniu 26 marca 2014 r. (środa) w Białymstoku szkolenie zamknięte dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska oraz dla pracowników naszej instytucji w zakresie: „Czynniki warunkujące prawidłowe rozliczenie projektu dofinansowanego z PO IiŚ. Zmiany rozporządzeń UE na lata 2014 – 2020 a trwałość projektu realizowanego w perspektywie 2007 – 2013″.
W związku z powyższym proszę o wycenę następujących usług:

  • wynajęcie klimatyzowanej sali konferencyjnej na ok. 50 osób, w ustawieniu krzeseł i stołów w podkowę lub w układzie szkolnym, w godz. 8.30-15.30 (proszę o wskazanie jej standardowego wyposażenia);
  • dwudaniowy obiad z deserem dla uczestników szkolenia (proszę o podanie ceny pojedynczego posiłku i propozycje menu, w tym również wegetariańskiego);
  • koszt ciągłego (w godz. 8.30-15.30) serwisu kawowego (w przeliczeniu na jedną osobę).

Na oferty, zawierające łączną wycenę netto i brutto wymienionych wyżej usług (za podstawę kalkulacji proszę przyjąć udział 50 uczestników szkolenia), przesłane drogą elektroniczną na adres: funduszeue@wfosigw.bialystok.pl, pocztową (ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok) lub faksem (85) 746-01-66 oczekujemy do 17 marca 2014 r., do godz. 12.00 (przy przesyłkach pocztowych pod uwagę brany będzie termin dostarczenia, a nie wysłania oferty).

***

Z powodu, niezawinionej przez Zamawiającego, zmiany terminu przeprowadzenia szkolenia z zakresu: „Czynniki warunkujące prawidłowe rozliczenie projektu dofinansowanego z PO IiŚ. Zmiany rozporządzeń UE na lata 2014-2020 a trwałość projektu realizowanego w perspektywie 2007-2013″, unieważnia się postępowanie wszczęte 11.03.2014 r. na świadczenie usług: konferencyjnej i gastronomicznej w dniu 26 marca 2014 r.

Jednocześnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie przedmiotowych usług w nowym terminie zgodnie z poniższą specyfikacją.

Unieważnienie postępowania i wszczęcie nowego postępowania na świadczenie usług: konferencyjnej i gastronomicznej (PDF, 0B)

Rozstrzygnięcie postępowania na świadczenie usług: konferencyjnej i gastronomicznej (PDF, 0B)

logotypy