Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego zadaszenia tarasu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego zadaszenia tarasu w budynku przy ul. Św. Rocha 5 w Białymstoku wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń potrzebnych do pozwolenia na budowę.

Zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia, na które należy przedstawić ofertę:

  • uzyskanie odbitki mapy zasadniczej do celów opiniodawczych;
  • inwentaryzacja budynku (weryfikacja) w zakresie niezbędnym do opracowania projektu;
  • projekt budowlany zadaszenia tarasu;
  • opinia techniczna rzeczoznawcy budowlanego odnośnie stanu technicznego istniejącego budynku w aspekcie zadaszenia;
  • uzgodnienie dokumentacji z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
  • dokumentacja wykonania w formie elektronicznej i papierowej.

Przed złożeniem oferty cenowej zapraszamy do obejrzenia przedmiotu zamówienia pod adresem:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5, lok. 301
15-879 Białystok

Kontakt telefoniczny pod numerem /85/ 74-60-241
Termin składania ofert pod w/w adresem do dnia 23 maja 2012 r. do godz. 13.00.