Zapraszamy do składania ofert na dostawę kalendarzy na 2015 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić kilka rodzajów kalendarzy na 2015 rok z nadrukami promocyjnymi. Z uwagi na zaangażowanie funduszy europejskich przy realizacji tego projektu każdy kalendarz powinien zawierać następujący komunikat: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Prosimy o zapoznanie się z załączoną specyfikacją i zapraszamy do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia – kalendarze na 2015 rok (PDF, 0B)

Logotypy (7Z, 0B)

Rozstrzygnięcie postępowania – kalendarze na 2015 rok (PDF, 0B)

logotypy