Wynajem miejsc parkingowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wynajmie 20 miejsc parkingowych w pobliżu ul. Św. Rocha w Białymstoku.

WYMOGI:

  • utrzymanie miejsc parkingowych w należytym stanie,
  • odśnieżanie parkingu,
  • dostęp na parkingu (wymogi minimalne):
    • dni robocze w godzinach: 7.00-22.00,
    • soboty, niedziele w godzinach: 9.00-15.00

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.