Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług cateringowych wraz z dowozem w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w tematyce biogazu/biometanu w Polsce”