Utrzymanie i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci utrzymanie i obsługę (na serwerach zleceniobiorcy) Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymogi:

  • serwery powinny być dostępne przez całą dobę,
  • regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
  • posiadanie niezbędnych zasobów intelektualnych, technicznych i organizacyjnych do realizacji umowy,
  • zleceniodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za kontakty ze zleceniodawcą, posiadającego podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji elektronicznej,
  • zleceniodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za kontakty z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie obsługi podmiotowego BIP
  • cena powinna zawierać import danych z obecnego BIP.

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.